Popisy

Prečo sú žiarivkové svietidlá najvhodnejšou alternatívou k výbojkovým?

Konštrukcia svietidiel typu STRONG LIGHT sa dostala na trh po vývoji žiarivky s amalgámovou technológiou, žiarivky typu T5 – (T16). V súčasnosti je tento typ svietidla najvšestrannejšou náhradou svietidiel výbojkových so svetelným zdrojom výbojky typu HQI. Tieto svietidlá sú pre veľkú väčšinu aplikácií vhodnejšie, ako najnovšie LED svietidlá.

 Prečo nahradí sviedlo STRONG LIGHT výbojkové svietidlo?

Svietidlo STRONG LIGHT je vysoko účinné. Jeho veľká plocha a svetelno-technická charakteristika je vhodnejšia, ako pri výbojke. V praxi dosiahneme lepšiu rovnomernosť a tým potrebujeme menší počet svetelných bodov na dosiahnutie lepšieho osvetlenia. Pokles svetelného toku výbojky je vyšší ako u žiarivky. Približne o 30%. Preto nie je nutné svetelnú sústavu tak predimenzovať.

 eko-vs

 

Svetelný zdroj T5, je v súčasnej dobe najvšestrannejšou náhradou za výbojkové osvetlenie. V mnohých aplikáciách je aj jedinou alternatívou, kde svietidlá s novšími svetelnými zdrojmi LED nie sú vyhovujúce. Svietidlá so zdrojmi LED nie sú vyhovujúce do teplôt okolia vyšších ako 40°C, často dokonca nie vyšších ako 35°C. Pre porovnanie – trubica T5 constant dosahuje pri teplote 70°C, 90% svojho maximálneho svetelného toku, ako je vidieť v grafe. Elektronické predradníky pre zdroje T5 sú stavané na teplotu okolia do +50 °C, prípadne špeciálne elektronické predradníky do okolitej teploty až +60 °C.

Popis systému riadenia osvetlenia

Systém riadenia osvetlenia je postavený na inteligentnom ovládaní využívajúcom protokol DALI. Ide o architektúru založenú na centrálnej riadiacej jednotke, ktorá umožňuje splniť nasledujúce variabilné požiadavky:

automatická regulácia výkonu svietidiel podľa príspevku denného svetla

vytvorenie scén pre skupiny svietidiel alebo jednotlivých svietidiel

ovládanie výkonu skupín svietidiel alebo jednotlivých svietidiel

ukladanie zvolených scén

riadenie osvetlenia na základe pohybu osôb

spúšťanie scén podľa naplánovaných udalostí

riadenie pochôdzkového osvetlenia, spracovanie logických funkcií

 

Riadiaca jednotka ďalej umožňuje:

obojsmernú komunikáciu s DALI zariadením (predradník, senzor, …)

rozoznať typ zariadenia na DALI zbernici

rozoznať stav zariadenia (nekomunikujúci predradník, pokazená žiarivka, …)

rozoznať hodnotu na senzore, stav tlačidiel, zopnutie PIR čidiel a pod.

riadenie osvetlenia na základe východu a západu slnka

 

riadiaca jednotka-vyhody-popis

 

Výhody systému:

riadiaca jednotka spojuje všetky riadiace funkcie do jedného zariadenia, jednotky je možno medzi sebou prepojovať pomocou ethernetových káblov (až 100 riad. jednotiek)

riadiacu jednotku je možné integrovať do nadriadeného systému MaR

riadiacu jednotku je možné ovládať cez eternetové príkazy, alebo OPC

skupiny svietidiel je možné ľubovoľné upravovať a vytvárať iné usporiadania nezávisle na elektroinštalácii.

Svietidlo STRONG LIGHT a prípadová štúdia

Pivovary TOPVAR, a.s. Veľký Šariš, sklad piva

 

HARD

 

V sklade piva HARD bolo nainštalovaných 72 ks svietidiel STRONG LIGHT s reguláciou DALI. Inštalovaný príkon sústavy je 8,75 kW. Sklad bol pôvodne osvetlený výbojkovými svietidlami s celkovým príkonom cca. 20,50 kW. Úspora energie po inštalácii pri celoplošnom osvetlení predstavuje cca. 58% (obr. vľavo). Celková odhadovaná úspora s využitím senzorov jasu a pohybových senzorov sa odhaduje na 75-90%. Na obrázku vpravo sú ako príklad rozsvietené uličky, kde sa manipuluje vysokozdvižným vozíkom. Príkon zvyšných svietidiel je znížený na intenzitu 20%.