Služby

222

→ vypracovanie svetelného auditu

→ návrh vhodného typu svietidla

→ zhotovenie svetelno-technického výpočtu

→ výpočet prevádzkových nákladov navrhovanéj osvetľovacej sústavy

→ výroba svietidiel

→ montáž svietidiel a elektroinštalácie

→ inštalácia riadiacich prvkov systému DALI, ich naprogramovanie a oživenie

→ vizualizácia svetelnej sústavy na PC

→ zhotovenie projektovej dokumentácie a revíznej správy

→ možnosť financovania celého projektu z dosiahnutých úspor počas doby návratnosti